Ana Sayfa

Proje Hakkında

Türkiye’de kamu televizyonculuğu tekelinin ortadan kalktığı ve özel kanalların yurtdışından yayın hayatına başladığı 1990 yılı aynı zamanda Türkiye’de yerel televizyonculuğun da miladıdır. Yerel televizyon yayıncılığı, coğrafi veya kültürel anlamda tanımlanmış bir yörede (çoğunlukla bir kentte) yöre halkını bilgilendirmeye, haberdar etmeye, eğitmeye, eğlendirmeye ve yöre kamuoyunun serbest oluşumunu sağlayamaya yönelik bir yayıncılık etkinliği olarak tanımlanabilir.  Yerel televizyon yayıncılığı, hem insanın yaşadığı yerle bağlarını güçlendirmede, hem yöre / kent kimliğinin gelişiminde önemli bir yere sahiptir.

İzmir’de o yıllardan bugüne değin çeşitli yerel televizyon kuruluşları yayın faaliyetinde bulunmuştur. İzmir’deki yerel televizyonların izlerini sürmek, ilk yayınlardan bugüne kadar geçirdikleri dönüşümü incelemek ve belgelemek bu projenin özünü oluşturmaktadır.

Proje kapsamında İzmir’de yayın yapmış ve yapmakta olan televizyon kuruluşları odak alınarak hem bugüne hem de geçmişe dönük bilginin sözlü tarih çalışması yöntemiyle toplanması hedeflenmiştir. Bu süreçte, televizyon kuruluşlarında program yapımında ve idari görevlerde çalışmış olan kişilerle görüşmeler gerçekleştirilmektedir. Bunlar arasında televizyon kuruluşlarının yöneticilerinin yanı sıra doğrudan yapımda görevli program yapımcıları, yönetmenler, kameramanlar, ses ve görüntü teknisyenleri, stüdyo şefleri, resim seçiciler, sunucular, muhabirler vb. yer almaktadır.

Gerçekleştirilen bu sözlü tarih görüşmelerinin yanı sıra adı geçen televizyon kuruluşlarına ait erişilebilen program görüntüleri, fotoğraflar, ses kayıtları, yayın akışları, program metinleri gibi belgeler de derlenmektedir. Ulaşılan materyal ve görüşme kayıtlarına kısmen buradan, tamamına ise Yaşar Üniversitesi Kütüphane ve Bilgi Merkezi ile İletişim Fakültesi’nden ulaşılabilecektir.

Böylece derlenecek bilgilerin saklanması, korunması ve erişime açılması, yalnızca sonraki çalışmalara kaynak oluşturmakla kalmayacak, İzmir’in yerel televizyonculuk tarihini öğrenmek isteyen her kuşaktan ve kesimden insana da hizmet vermiş olacaktır.

Bu proje Bilimsel Araştırma Projelerini Destekleme Programı kapsamında Yaşar Üniversitesi tarafından desteklenmektedir.