Kayıtlarımız

Projenin ana kaynağını tanıklıklar oluşturmakta, böylece sözlü tarih metoduna dayanılmaktadır. 1990’lardan günümüze yerel televizyonlarda çeşitli yıllarda emek vermiş çeşitli kademelerden insanla görüşülerek görüşmelerimiz sesli ve görüntülü kayda alınmıştır.

Onların tanıklıklarını geleceğe taşımak, kayıt altına alarak saklamakla mümkün olacaktır. Tüm verinin dijital ortama aktarılması; proje çıktılarının kalıcılığının sağlanması ve kültürel mirasın gelecek kuşaklara aktarılması açısından hayati bir öneme sahip. Araştırmada kullanılan diğer yazılı ve görsel- işitsel malzemenin sınıflandırılması, dijitalleştirilmesi, kataloglanması ve korunarak Yaşar Üniversitesi’nde erişime açılması ile de bir medya koleksiyonunun temeli atılmış olacaktır. Bu alanda çalışma yapacak araştırmacılar için önemli bir başvuru kaynağı olacağını umduğumuz kayıtların, konuyla ilgilenebilecek toplumun her kesiminden bireyler, kurum ve kuruluşlar için de bir rehber olabileceğine inanıyoruz.

Görüşme özetlerine ulaşmak için tıklayın:


Video ve Ses Kayıtları Özellikleri

Master Kayıtlar için;

Çerçeve genişlik- yüksekliği: 1920-1080

Resim karesi hızı: 25 kare/saniye

Toplam bit hızı: 16000 kb/sn

Ses bit hızı: 256 kb/sn

Ses örnek değeri: 48000 kHz


Reklam